CNS-scholen

Elke school kleurt anders. Met een breed kleurenpalet biedt CNS Ede diversiteit met 13 basisscholen in Ede en Bennekom, waaronder een basisschool voor special onderwijs. De scholen worden ondersteund door een Bestuursbureau. Ruim 400 gemotiveerde collega’s zorgen voor eigentijds goed onderwijs aan zo’n 3000 leerlingen, in een plezierige leeromgeving.

De oudste school van Ede, geheel in een modern nieuw jasje, staat in het centrum van Ede. Als creatieve broedplaats werken we nauw samen met lokale ondernemers zoals Cultura. Plezier hebben staat bij ons voorop. Want dat geeft ruimte om goed te kunnen leren. Leren doen wij dan ook met hoofd, hart en handen.

Naar website

In een veilige, christelijke en uitdagende leeromgeving mag uw kind de wereld ontdekken. Uw kind is nieuwsgierig en gaat op onderzoek uit om zichzelf en de ander te leren kennen. Wij begeleiden uw kind op een inspirerende en deskundige manier om vaardigheden voor de toekomst te ontwikkelen. Waar nodig bieden we extra hulp of uitdaging. Gaat uw kind samen met ons op avontuur?

Naar website

Ieder kind is anders. Wij vinden dat onderwijs daarop moet aansluiten. Op onze school horen we bij elkaar, maar kan een kind ook zichzelf zijn. Onze lessen zijn aangepast op wat uw kind nodig heeft. Zo bouwen we aan een prachtige toekomst voor elke leerling. Het is een feest om samen onderweg te zijn!

Naar website

Ons motto is: Goed je te zien. En dat zegt alles. Hier geven wij kinderen prioriteit en dat doen wij met een transparant en open onderwijssysteem. Zorgzaamheid, zelfredzaamheid en geluk staan bij ons hoog in het vaandel. Op De Ontdekking leren wij kinderen onderzoekend te leren.

Naar website

Natuurlijk zijn rekenen en taal daarin essentiële vakken; de opbrengsten op dit punt moeten op orde zijn. Maar vooral willen we kinderen op weg helpen door hen richting te geven. Zelfstandigheid, authenticiteit, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, respect en initiatiefrijk zijn hierbij onze belangrijke kernwaarden. De Plataan, een stevige dorpsschool in Bennekom.

Naar website

Wij bieden onderwijs en begeleiding aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Binnen een kleinschalige schoolomgeving stimuleren wij onze kinderen tot het ontwikkelen van hun talenten. Vanuit onze Christelijke identiteit richten we ons op de unieke mogelijkheden van ieder kind, waardoor het zich naar eigen ‘kleur’ en met respect voor elkaar kan ontwikkelen.

Naar website

Een vlinderboom is niet alleen mooi om te zien. Het geeft ook voeding aan een vlinder, waarmee de vlinder de weide omgeving kan verkennen. Zo zien wij ook onze school. Wij geven de kinderen een sterke bodem, door ze naast de basisvakken meer te laten ontdekken. Over zichzelf en de wereld om hun heen.

Naar website

Letterlijk en figuurlijk is onze school een rijke voedingsbodem. Een vuursteen is een sterke hardsteen. Het geeft smaak en creëert aroma. Bij de juiste wrijving ontstaan er vonken. Dat is ook waar onze school voor staat. Als collega’s zijn wij betrokken en belangstellend naar elkaar en hebben passie voor onderwijs. De bijbel is voor ons een inspiratiebron.

Naar website

Voor het eerst naar school gaan is ‘het startpunt’ voor elk kind. Thuis is de wereld nog klein en overzichtelijk. Eenmaal op school wordt de wereld ineens veel groter. Alle teamleden van onze school zijn er op gericht om de leerlingen een goede start geven. zodat ze na de basisschooltijd vol goede moed en met relevante kennis en vaardigheden de nog grotere wereld in kunnen gaan.

Naar website

Koningin Beatrix heeft de ambitie om kinderen voor te bereiden op een plek in de wereld. Kinderen helpen om nieuwsgierig te zijn en te blijven. Want elk kind verdient het gevoel om erbij te horen. Om ze zo te laten groeien tot mooie mensen in onze wereld.

Naar website

De Louise is een bijzondere school omdat we levenslessen geven. De lessen zijn gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. We dagen je uit om na te denken over jezelf en over anderen. We leren je om ruimte in te nemen, en die ruimte ook aan anderen te geven. Je weet ook alles over verantwoordelijkheid.

Naar website

Onze school voelt – zoals de naam aangeeft – koninklijk. Net als een paleis een mooie plek, waar veel kan. We kijken samen wat er allemaal kan en wat je moet leren. In een paleis wordt ook wel eens feest gevierd en daar houden wij van. Naast rekenen, lezen, geschiedenis en allerlei andere belangrijke vakken, doen we het graag anders.

Naar website

Leren is voor ons informatie aannemen, maar ook zelf onderzoeken en experimenteren. Leren doe je zelf, maar ook samen met anderen. Veel aandacht gaat uit naar drama, beeldende vorming en muziek. Techniek is een vast onderdeel van het lesprogramma.

Naar website