Klachtenregeling

CNS Ede werkt in het kader van de Kwaliteitswet met een klachtenregeling en is aangesloten bij een klachtencommissie. Hoewel CNS Ede alles optimaal wil laten verlopen, kunnen er misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. CNS Ede biedt ruimte aan klachten. Dat bevordert de openheid en veiligheid op school en verbetert de kwaliteit van het onderwijs.

De klachtenregeling kan betrekking hebben op:

  • agressie;
  • geweld en pesten;
  • discriminerend gedrag;
  • (seksuele) intimidatie;
  • machtsmisbruik.

Indien er zich problemen voordoen, kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Zo probeert u het probleem met de betrokkenen – eventueel in overleg met de directeur – op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de Interne Contactpersoon (ICP) van de school. Biedt dit geen uitkomst, kunt u gebruik maken van de externe vertrouwenspersoon. Ook is het mogelijk contact op te nemen met het bestuur van CNS Ede. U kunt bellen naar 0318-619136 of mailen via info@cnsede.nl
De Bestuurssecretaris van CNS Ede zal vervolgens contact met u opnemen.

Op basis van uw klacht, kunnen de klachtencommissie en de externe vertrouwenspersoon de betreffende CNS-basisschool aanbevelingen doen. Klik hier voor de volledige tekst van de klachtenregeling.

Bieden genoemde stappen geen oplossing voor het probleem, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs. Het adres is: Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.