Voor ouders

Op deze pagina vindt u als ouder alle algemene informatie die voor alle scholen van toepassing zijn. Zoekt u specifieke informatie over een bepaalde CNS-school, dan verwijzen wij u graag naar de schoolwebsite.

Schoolkeuze

Uw kind brengt veel tijd op school door. Het is daarom belangrijk dat u een school kiest die bij u en uw kind past. De beste indruk krijgt u natuurlijk op de school zelf. Neem gerust eens een kijkje op de websites van onze scholen. Bekijk bijvoorbeeld het filmpje waarin de school zich voorstelt om een eerste indruk te krijgen. Neemt u daarna gerust contact op met de directeur van de school en laat u en uw kind persoonlijk rondleiden om verder kennis te maken.

Vertrouwenspersoon

Als u zorgen of problemen ervaart op de school van uw kind, bespreekt u die meestal met de leerkracht of directeur. Soms komt u er niet uit of wilt u in vertrouwen hierover praten. Hierbij kan een externe vertrouwenspersoon u ondersteunen en advies geven. Uiteraard vertrouwelijk.

Lees meer

Klachtenregeling

CNS Ede werkt in het kader van de Kwaliteitswet met een klachtenregeling en is aangesloten bij een klachtencommissie. Hoewel CNS Ede alles optimaal wil laten verlopen, kunnen er misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. CNS Ede biedt ruimte aan klachten. Dat bevordert de openheid en veiligheid op school en verbetert de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Oudercommissie

De taak van de Oudercommissie (OC) is het aansturen en uitvoeren van leuke activiteiten ter ondersteuning van het schoolteam. Juist deze activiteiten maken het naar school gaan voor de kinderen tot een feest. Zij verzorgen bijvoorbeeld de schoolfotograaf, het sinterklaasfeest, de avondvierdaagse, de afscheidsavond en de luizencontrole. De OC zorgt voor de organisatie, maar vraagt ook hulp van andere ouders. De verantwoordelijkheid voor de aansturing en de uitvoering van de activiteiten ligt bij school, daarom is een leerkracht onderdeel van de OC. De Oudercommissie wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. Als u als ouder ideeën of vragen heeft voor de Oudercommissie, kunt u terecht bij een van de leden. Voor onderwijsvragen, zaken die de leerkracht betreffen of inspraak in beleid, kunt u zich richten tot de leerkracht, directie of Medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is belangrijk binnen het onderwijs. Een Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeel en ouders. Het biedt de mogelijkheid om adviserend mee te denken over de algemene gang van zaken binnen de school. Deze Medezeggenschapsraad beslist o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolvakanties en vrije dagen

Het vakantierooster voor de CNS-scholen is vastgesteld op basis van de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast is het mogelijk dat scholen afwijken vanwege bijvoorbeeld studiedagen. Het vakantierooster is hieronder weergegeven. Wij vragen u altijd het vakantierooster op de schoolwebsite te raadplegen voor de schoolspecifieke data.

Overzicht vakanties