Bijzonder veelzijdig

Samen onderweg

Onderwijs is enorm belangrijk. Voor iedereen. Voor nu en voor later. Daarom kiest CNS Ede ervoor om de inhoud van onze koers samen te stellen met behulp van ouders, leerlingen, leerkrachten, directie, GMR, RvT en het Bestuursbureau.

Daarbij staan vier onderwerpen centraal:

  • Bijzonder goed onderwijs
  • Leerkracht zijn is een waardevol vak
  • Onderwijs is teamwerk
  • Duurzaam verbonden scholen

Bij alles wat wij doen stellen wij onszelf vragen. Daarbij staat de behoefte van de leerling centraal. Omdat wij geloven dat je blijft ontwikkelen en leren noemen wij het strategisch beleid van de stichting ook ons Koersplan.

Het besturingsmodel van CNS Ede is vastgelegd in de statuten. De organisatie voldoet aan de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’.

Jaarlijks wordt door de stichting verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid door middel van het publieke jaarverslag.

De schooldirecteuren hebben de dagelijkse leiding over de CNS-scholen. Jaarlijks stelt elke school een schoolplan op dat is afgeleid van het strategisch beleidsplan (Koersplan) van de stichting. Het College van Bestuur stuurt de schooldirecteuren aan en wordt hierbij ondersteund door de medewerkers van het Bestuursbureau van CNS Ede.

Filter op

sluiten
Filter op
30-05-2024

Jaarverslag CNS Ede 2023

Download
15-06-2023

Jaarverslag 2022 CNS Ede

Download
29-03-2023

Koersplan 2023-2026

Download
11-07-2022

Regulier inspectie onderzoek bestuur en scholen

Download
15-06-2022

Declaratiemodel CNS Ede

Download
15-06-2022

Statuut Medezeggenschap CNS

Download
15-06-2022

Reglement GMR CNS Ede

Download
15-06-2022

Organogram

Download
15-06-2022

Ouderraad reglement

Download
15-06-2022

Jaarverslag 2021 CNS Ede

Download
15-06-2022

Klachtenregeling

Download
15-06-2022

Jaarverslag 2020 CNS Ede

Download
15-06-2022

Jaarverslag 2019 CNS Ede

Download
15-06-2022

Gedragscode Regeling gebruik elektronische informatie- en communicatiemiddelen

Download