Identiteit

CNS Ede is een open christelijke onderwijsorganisatie met 13 basisscholen in Ede en Bennekom. We zijn laagdrempelig: iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom!

Wij geven op onze scholen het christelijk onderwijs op een eigentijdse, open manier gestalte. Daarbij is ruimte en variatie mogelijk: ook ouders die geen of een ander geloof aanhangen zijn welkom op onze scholen. Wij vragen wel respect voor onze identiteit. Evenzo hebben wij respect voor ouders en hun kinderen; voor hun levensovertuiging, hun culturele of maatschappelijke achtergrond en hun geaardheid.

Elke school kent haar eigen kleuring en invulling. Gedurende de schooldag wordt onze identiteit zichtbaar in de omgang met elkaar, het hanteren van waarden en normen en het zijn van een voorbeeld voor de leerlingen. We laten ons hierbij inspireren door de Bijbelse verhalen die troost en hoop geven en vertellen van een levende God.

Personeelsleden die bij ons werken leven vanuit een persoonlijk verwantschap met de Bijbelse God en leven vanuit de christelijke waarden.