Vertrouwenspersoon

Als u zorgen of problemen ervaart op de school van uw kind, bespreekt u die meestal met de leerkracht of directeur. Soms komt u er niet uit of wilt u in vertrouwen hierover praten. Hierbij kan een externe vertrouwenspersoon u ondersteunen en advies geven. Uiteraard vertrouwelijk.

Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste situaties of omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.
Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leerkracht, de schooldirecteur of de interne contactpersoon (ICP). Soms is dat niet genoeg.
Elke school heeft een interne contactpersoon. Indien gewenst kan de ICP u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. Ouders/verzorgers van leerlingen van CNS-basisscholen kunnen dan terecht bij de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon; hier kunt u uw verhaal kwijt. Deze persoon kan meedenken over de verschillende informele oplossingen die open staan met de bijbehorende voor- en nadelen. De externe vertrouwenspersoon kan u ook begeleiden wanneer u in ernstige gevallen een formele klacht wilt indienen. Indien de melding van dien aard is dat u meteen de externe vertrouwenspersoon wilt spreken, dan kunt u uiteraard ook direct contact opnemen.

De contactinformatie van de interne contactpersoon van uw school vind u op de schoolwebsite.
Contactinformatie externe vertrouwenspersoon:
Sonja Tettero,
vertrouwenszaken@kpnmail.nl
06-24676470