Nieuws

Intern Begeleider onderbouw (1,5 dag per week)

Stichting CNS Ede is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie die eigentijds goed onderwijs verzorgt aan ongeveer 2800 leerlingen. CNS heeft 13 reguliere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs. Er werken ruim 275 mensen op de scholen en het stafbureau.


Op de Koningin Beatrixschool is het christelijk geloof uitgangspunt voor het denken en handelen. De school verdiept zich in ontdekkend en onderzoekend leren en streeft ernaar dat elk kind een sfeer van ruimte én geborgenheid ervaart. Wij werken aan een goed onderwijs, leef- en werkklimaat. Er wordt veel aandacht en zorg besteed aan het individuele kind. De ouders zijn betrokken bij de school. De school heeft ongeveer 400 leerlingen verdeeld over 15 groepen en een team van 32 personen.

Met ingang van 1 augustus zoekt de school een:

Intern Begeleider onderbouw (1,5 dag per week)

Werkzaamheden

Als Intern Begeleider richt je je op de onderwijskundige ondersteuning en ontwikkeling, de
professionele ontwikkeling van leerkrachten en het ondersteuningsprofiel van de school. Samen met de directeur en je collega IB-er bovenbouw vorm je een tandem die gericht werkt aan de onderwijsontwikkeling. Naar aanleiding van het laatste inspectiebezoek wordt er doelgericht gewerkt aan opbrengstgericht werken en de toepassing hiervan in de klas.
Je begeleidt de leerkracht bij het verder ontwikkelen en toepassen van handelingsgericht werken in de groep. Waar nodig stel je groeidocumenten en ontwikkelingsperspectieven op met leerrendements- en/of uitstroomverwachtingen.

Je maakt deel uit van het netwerk van Intern Begeleiders bij CNS Ede voor scholing en intervisie.

Profiel

Je bent een stevige persoonlijkheid en je hebt een erkende afgeronde IB-opleiding, of een Master SEN. Je hebt aantoonbaar een aantal jaren ervaring in de rol van Intern Begeleider. Je hebt een daadkrachtige, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding en wilt deze uitdagende taak oppakken.
Je bent goed in het begeleiden en coachen van leraren en het team bij het begeleiden en leren van leerlingen. Je hebt een duidelijke visie op de schoolorganisatie. In het contact met collega’s, ouders, leerlingen, externe specialisten en het Samenwerkingsverband ben je communicatief en sociaalvaardig.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De beloning valt binnen de cao PO. In de toekomst kun je in overleg ook ingezet worden op andere scholen binnen de stichting.
Een combinatie met lesgevende taken is bespreekbaar.

Informatie

Voor meer informatie kun je kijken op www.beatrix.cnsede.nl  Je kunt ook contact opnemen met Johan Boelema, waarnemend directeur van CNS-bassischool koningin Beatrix via telefoon 0318-643802.

Solliciteren     

De werving vindt tegelijkertijd in- en extern plaats.

Je sollicitatiebrief met je motivatie en je visie op onderwijs, een actueel CV en referenties kun je voor vrijdag 8 maart richten aan Margot Hinderink (stafmedewerker P&O) via: directie@beatrix.cnsede.nl.

 

De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 13 maart 2018.

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work